obchodní podmínkyPlatbu požadujeme vždy předem, výjimky děláme pouze u stálých zákazníků.

 • Hotově přímo v naší prodejně lilli marlen na adrese: Kněžská 9 Č.Budějovice, popřípadě osobně při převzetí květin
 • Převodem na náš účet u ČSOB:   číslo účtu 196758090/0300 - lilli marlen s.r.o.
 • Fakturou pouze pro naše stále firemní zákazníky
 

 

 
Objednávka při doručení v Č.Budějovicích a blízkém okolí (do 10 Km) 
 • 150,- Kč    při nákupu do 749,- Kč
 • 100,- Kč    při nákupu od 750,- Kč do 1249,- Kč 
 • zdarma u květinových darů od 1250,- Kč
Příplatky:
 • 200,- Kč při doručení v neděli a ve svátek
 • 200,- Kč při doručení ráno od 6 do 8 hodin a večer od 20 do 22 hodin - Objednávku je třeba zaslat nejpozději 24 hodin před dobou doručení
 
V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin květiny nedoručujeme.
 
* všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
 
 
Objednávka v jižních Čechách
 • do 20 km                  300,- Kč
 • do 30 km                  450,- Kč
 • do 40 km                  600,- Kč  
 • do 50 km                  750,- Kč
 • do 60 km                  900,- Kč
 • nad 60 km                 pouze po předchozí telefonické domluvě
 
Příplatky:
 • 200,- Kč při doručení v neděli a ve svátek
 • 200,- Kč při doručení ráno od 6 do 8 hodin a večer od 20 do 22 hodin - Objednávku je třeba zaslat nejpozději 24 hodin před dobou doručení
V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin květiny nedoručujeme
 
* všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
   v ceně dopravy je již zahrnuta cesta zpět
 
 

 
Garantujeme pouze doručení v časovém rozmezí:
 • 08 - 12 hodin
 • 12 - 16 hodin
 • 16 - 20 hodin
Doručení v rozmezí 30 minut jsme schopni v některých případech zajistit, ale pouze po předchozí domluvě.
Přesnou hodinu doručení jsme schopni zajistit vždy u smutečních obřadů.
 
- objednávky na ten samý den s výjimkou soboty, neděle a státního svátku je nutné poslat s předstihem minimálně 6-ti hodin před požadovaným časem doručení, v jiném případě nemůžeme objednávku garantovat. V případě potřeby dřívějšího doručení doporučujeme telefonickou domluvu.
V případě speciálního přání dodávky květin, doporučujeme objednávat s několikadenním předstihem.
 • objednávky na sobotu přijímáme nejpozději v pátek do 10 hodin
 • objednávky na neděli přijímáme nejpozději v pátek do 10 hodin
 • objednávky na státní svátek přijímáme nejpozději do 10 hodin posledního pracovního dne před státním svátkem
Doručování v neděli a ve svátcích prosíme objednávejte s dostatečným předstihem.
 
*V době dovolené firmy lilli marlen s.r.o. nedoručujeme. Budeme Vás včas a s dostatečným předstihem informovat v e-shopu na www.lilli marlen.cz
 
Doručování květin
- do firem: za doručenou květinu považujeme i její předání na vrátnici, recepci či podobných místech, nebo u kolegyně či kolegy proti podpisu přebírající osoby.
 Firma lilli marlen nezodpovídá za pozdní dodání způsobené takto přebírající osobou.
- na soukromé adresy: v případě nepřítomnosti příjemce si firma lilli marlen s.r.o. vyhrazuje právo předat kytici náhradnímu příjemci - rodinný příslušník, soused, kolega apod.
 Firma lilli marlen nezodpovídá za pozdní dodání způsobené takto přebírající osobou.
 

  
 1. V objednávce je třeba vždy uvádět správné a pravdivé informace. V případě opakované cesty na uvedenou adresu je firma lilli marlen oprávněna si naúčtovat znovu dopravu a související náklady.
 2. V každé objednávce je nezbytně nutné uvést telefonní kontakt na příjemce. Při doručování do hotelů či nemocnic uvádějte např. č.pokoje, patro, oddělení apod.
 3. Vyobrazené květinové aranžmá, kytice jsou pouze pomůckou pro výběr a mohou se lišit od skutečně dodaných. Firma lilli marlen si vyhrazuje právo je nahradit zbožím podobného vzhledu, barvy a stejné či vyšší kvality, tak abychom dosáhli co největší podobnosti, pokud to roční období dovoluje.
 4. Každou přijatou objednávku potvrzujeme obratem na Vámi zadanou e-mail. adresu. Dodání květin, či dekorací potvrzujeme pouze na výslovné přání objednatele, nebo jen v případě problémů. Kontaktujte nás prosím v případě je-li Vaše objednávka urgentní nebo jste od nás neobdrželi potvrzení Vaší objednávky maximálně do 1 hodiny od jejího odeslání v pracovních dnech v pracovní době od 8-17 hodin. V sobotu do 10 hodin.
 5. Ceny uvedené na našich stránkách jsou uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.
 6. Stornování objednávky je možné podat písemně či e-mailem minimálně 48 hodin před termínem realizace objednávky . Storno poplatek činí 30% celkové ceny objednávky (minimálně 200,-Kč). Storno objednávky v čase kratším než 48 hod před termínem realizace ze strany zákazníka je účtován poplatek 100% z celkové ceny objednávky. Po odečtení storno poplatku firma lilli marlen vrátí zákazníkovi zpět částku za objednané květiny, nejpozději do 30 dnů, sníženou o manipulační poplatek za bankovní převod (100,-Kč)
 7. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že si pozorně přečetl a souhlasí s veškerými obchodními podmínkami firmy lilli marlen.
  
reklamace
 
Firma lilli marlen nenese žádnou zodpovědnost za zdržení či zrušení dodávky z důvodu:
 • objednatelem nesprávně zadaných či neověřených údajů např. adresa příjemce, telefon příjemce, výskyt na uvedené adrese a jiné.
 • za objednávku nebylo zaplaceno.
 • zpoždění zásilek, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které nemůžeme jakkoli ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly a jiné)
Květiny patří mezi sortiment s rychlou zkázou, tudíž je jejich čerstvost plně garantována pouze 24 hodin po doručení.
Reklamace přijímáme nejpozději do 24 hodin od hodiny doručení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Firma lilli marlen si vyhrazujeme právo na vyřízení reklamace do 48 hodin od jejího oznámení.
 

Veškeré Vámi uvedené informace jsou diskrétní a nebudou podle zákonů České republiky o ochraně osobních dat poskytnuty třetí osobě ani použity pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem lillimarlen.cz.